Konwerter znaczników


Konwertuj swój znacznik osi czasu z i do Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Frame.io, SubRip Subtitle, CSV, PDF i więcej.
Sprawdź FAQ poniżej, jeśli masz jakieś pytania.


Z
Zamień na
Framerate


Kolory znaczników

Nie ma jednolitych zasad dotyczących kolorów znaczników w różnych programach. Każdy program używa innych odcieni kolorów, a częściowo także innych nazw kolorów. Konwerter znaczników w EditingTools.io próbuje przypisać kolor znacznika do najbliższej grupy kolorów.

Dzięki tej grafice dowiesz się, jakie kolory są rozpoznawane i jak są interpretowane.Domyślny kolor znacznika

Możesz zdefiniować domyślny kolor znacznika, który będzie używany, jeśli w pliku importu nie jest zdefiniowany żaden kolor lub jest on nieznany.Filtr znaczników

Dzięki tej funkcji możesz filtrować znaczniki i sprawić, że tylko niektóre z nich zostaną przekonwertowane. Jeśli chcesz filtrować więcej niż jeden kolor, użyj funkcji "zmień kolory znaczników".Przesuń wszystkie znaczniki (Offset)

Użyj tej funkcji, aby przesunąć wszystkie znaczniki o pewien zakres. Możesz wprowadzić wartość dodatnią lub ujemną.Dołączone znaczniki klipsów

Aktywuj tę opcję, aby dołączyć znaczniki klipów z Premiere Pro XML i FCP7 XML. Ta opcja doda również do eksportu CSV identyfikator ścieżki, nazwę klipu, źródło, źródłowy kod czasowy wejściowy i źródłowy kod czasowy wyjściowy.Ustawianie nazw znaczników opartych na kolorach

Nadpisywanie nazw znaczników i przypisywanie osobnych tytułów dla każdego koloru. Na przykład możesz automatycznie nazwać wszystkie żółte znaczniki "VFX", a wszystkie niebieskie "ADR" bez utraty opisu.

Zmieniaj kolory znaczników

Użyj tej funkcji, aby ponownie przydzielić kolory znaczników. Po prostu zdefiniuj nowe kolory znaczników za pomocą pól wyboru. Możesz także użyć tej opcji jako zaawansowanego filtra kolorów.Łączenie wielu plików znaczników

Możesz przesłać do 20 różnych plików znaczników jednocześnie i połączyć je w jeden plik znacznika. Pamiętaj, że wszystkie te pliki muszą być w tym samym formacie.Początek sekwencji / Początek sesji

Wprowadź kod czasowy początku sesji lub sekwencji edycji, jeśli używasz czegoś innego niż 00:00:00:00. Jest to potrzebne na przykład wtedy, gdy konwertujesz do Avid Pro Tools i Adobe Premiere Pro lub z Frame.io lub Pix do innego formatu.Konwertuj klipy wideo na znaczniki

Możesz wybrać plik EDL i zamienić każdy klip w znacznik. Jest to przydatne na przykład do oznaczania wszystkich ujęć VFX naraz. Umieść je na osobnej ścieżce w programie do edycji i wyeksportuj plik EDL zawierający tylko tę ścieżkę wideo. Ustaw w polu "Konwertuj z" opcję "Konwertuj klipy z EDL na znaczniki".

Obsługiwane formaty

The following applications and file formats are supported among others. See our instructions for each format below.


Editing SoftwareAdobe Premiere Pro, Adobe Audition, Apple Final Cut Pro, Avid Media Composer, Avid Pro Tools, DaVinci Resolve
Review ToolsFrame.io, Vimeo Review, Pix Systems, NoteTracks Pro, Krock.io
SubtitlesSRT, VTT, SBV, (more in our Subtitle Tool)
Docs & SheetsPDF, CSV, Text, Excel, Google Sheets, Apple Numbers, OpenDocument Spreadsheet, TSV
Other ToolsoTranscribe, Adobe Prelude Live Logger


How to import timeline markers?

Go to "File -> Import" and select the xml file.


How to export timeline markers?

Select the sequence in your project tab.
In menu, got to: "File -> Export -> Final Cut Pro XML"
Select "Final Cut Pro XML" and hit ok.

You can use Adobe Prelude Live Logger app to create live timecode notes and tags which you can export and convert in this tool into other marker formats.

How to import timeline markers?

Go to: "Tools -> Marker"
Right Click: Import Markers
Select the generated "xml" or "txt" file from EditingTools.io.


How to export timeline markers?

Go to: "Tools -> Marker"
Right Click: "Export Markers as XML" OR "Export Markers as Text"


Can I set marker durations to one frame?

Select "Cange marker duration" from the "more options" menu.

Can I overwrite the marker name in Avid Media Composer?

Yes, you can overwrite the marker name within the marker description field in Media Composer. Simple use "|" to seperate the name and the description in Media Composer. When you import the markers to EditingTools.io, it will be splitted into name and description.

What else should I know?

Avid Media Composer might fail importing markers if they overlap.

There are 3 different ways to bring markers into Avid Pro Tools. The most suitable of these 3 is the Pro Tools PTX format.

PTX Session Data MIDI File EDL File
Marker colors Yes No No real markers but clips with the marker name as clip name.
Individual Session Timecode Start Yes Yes Not relevant
Adjustable audio pull rate Yes No Not relevant
Adjustable sample rate Yes No Not relevant
Import new markers at a later time Yes No. Pro Tools allows only one Midi track with markers per session. Yes
How to import PTX markers into Pro Tools?

In ProTools, go to "File > Import > Session Data". Select and open the generated ".ptx" file. In the "Import Session Data" window, make sure the "Ruler Markers / Memory Locators" box in the lower "Session Data" panel is checked. Press "OK" and your markers will be imported.

How to import MIDI markers into Pro Tools?

Under "File -> Import -> Midi" you can import the generated marker file into Pro Tools. Select the file and then "Add Midi Track". Attention, if there is already a midi track with markers you have to remove them first. If your session is not at 00:00:00:00 the imported markers have an offset. Therefore, when converting, specify your timeline start timecode from your Pro Tools session (you can find this option under "more Options" in the form above). Often this is 01:00:00:00.

How do I export markers from Pro Tools?

Under "File -> Export -> Session Info as text" you can export the markers from Pro Tools.

How to import timeline markers?

1. Create a new timeline or open a timeline in your project
2. Make a right click on the sequence timeline in your media tab. It will open an popup.
3. Navigate to: Timelines > Import > Timeline Markers from EDL
3. Select the edl marker file for Resolve and the markers will be loaded.

  • In case you don’t see any markers, make sure they are in the right timecode area and try to zoom out of your timeline.
  • If you can not find the option „Timeline Markers from EDL“ make sure you selected a sequence in your media tab.
  • Resolve does not support special chars in markers.


How to export Timeline Markers?

1. Select the sequence in your media tab.
2. Make a right click on the sequence timeline in your media tab. It will open an popup.
3. Navigate to: "Timeline > Export > Timeline Markers to EDL (.edl)"


How to export Clip Markers?

1. Select the sequence in your media tab.
2. Make a right click on the sequence timeline in your media tab. It will open an popup.
3. Navigate to: "Timeline > Export > Edit Index (.csv)"

How do I export markers from Pix?

Open the comments panel on the right side in Pix. Press the three dots and select "Export". You can then download a CSV file from Pix that you can import into EditingTools.io. The timecode in Pix starts with 00:00:00:00 for each clip, so you may need to use the offset function on EditingTools.io to sync it with you timeline or move it manually in your editing software.

Export markers from frame.io in marker menu "Download as File" > "CSV".

Export review notes from your project on vimeo.com as "CSV". Select "Vimeo Review" in the tool as "from" value.

You can use this tool to convert markers to YouTube Chapter Markers for the video description. Select "Convert to" to "YouTube Chapter Markers (.txt)". Open the generated .txt file and paste its contents into your video description.

To export markers and comments from NOTETRACKS Pro, click the Download button in your active session and select "NoteTracks.com > Audition Markers (.csv)". In our Marker Tool, select Convert from "NoteTracks.com > Audition Markers (.csv)".

NOTETRACKS Pro is an online review platform for audio creators. Learn more about it on notetracks.com.

To export comments from Krock.io, select a video and open the menu via the three dot icon. Select "Export comments to csv" to export the comments. In the marker converter select "Krock.io" as "convert from" value.

Krock.io is an online media content review tool. Learn more about it on Krock.io.

Convert comments from E-Mail, Word, Pages, Slack, Chats or any other clean Text Source into markers using the Textfield option. Simply copy and paste the comments into the textfield. Makes sure the comments follow the basic rules to be recognized correctly:

  • Each comment needs to be in a new line
  • Each line needs to start with a timecode

Example Input:
0:32 Please add Music
1min Intro
1:55min Add Cut
17.6min VFX Shot?
21:12 Add Detail Shot
23.1 VFX
75:20 Credits?


Which time formats are recognized?
1:32, 01:32, 00:01:32, 1.32, 01.32, 1:32min will be converted to TC 00:01:32:00
75:20, 75:20min, 75.2 will be converted to TC 01:15:20:00

How do I import markers into Google Sheets?

Open Google Sheets and go to "File -> Import". Upload the generated CSV file and press "Import Data" to generate a Sheet with all markers.How do I export markers from Google Sheets?

Go to "File -> Download -> Comma-separated values". Make sure your Google Sheets matches the csv rules. The first line needs to contain at least the columns "Timecode In" and "Name" or "Comment". If you are not sure about the file headers, download the CSV demo file here: demo_marker_file.csv. Read more about the headers in the CSV Tab.

Markers can be exported as XLSX or XLS files for Microsoft Excel.

Markers can be exported as ODS (OpenDocument Spreadsheet) file for Open Office Calc.

How do I import markers into Apple Numbers?

Open Numbers and go to "File -> Open". Simply open the CSV file.How do I export markers from Apple Numbers?

Go to "File -> Export -> CSV". Make sure your file matches the csv rules. The first line needs to contain at least the columns "Timecode In" and "Name" OR "Comment". If you are not sure about the file headers, download the CSV demo file here: demo_marker_file.csv. Read more about the headers in the CSV Tab.

Can I write my own CSV File?

Yes. Just take a look at our demo files to match the rules for correct interpretation. The marker converter accepts comma-, semicolon- and tab-separated files.

Download the CSV demo file here: demo_marker_file.csv.

Marker CSV Preset in Google Sheets: Open in Google Drive.

  • Timecode In
  • Timecode Out
  • Name
  • Comment
  • Color
Only "Timecode In" is necessary. All other headers are optional. Accepted colors: blue, cyan, green, yellow, red, orange, magenta, purple, fuchsia, rose, sky, mint, lemon, sand, cocoa, white, black
How do I convert subtitles into markers?

Simply select your subtitle file.


Can I convert markers into subtitles?

Yes, it is possible. Have a look at our Subtitle Tool. There you can convert markers into subtitles with a lot of options like "Min. Subtitle Duration" and many more: Subtitle Tool & Converter

To export a PDF, select pdf as output format.

You can use otranscribe.com to generate your markers from any audio or video file.

To export the markers go to "Download Transcript as" and download your script as "oTranscripe format (.otr)".Najczęściej zadawane pytania


Nie. Pliki są przetwarzane bezpośrednio i nie są zapisywane na serwerze.

Wygenerowane pliki pozostają dostępne przez maksymalnie jedną godzinę.

Absolutnie, po prostu napisz do nas wiadomośćCzy to narzędzie było dla ciebie pomocne?

Ponieważ EditingTools.io jest wolne od reklam i chcemy, aby tak pozostało, doceniamy darowizny, które pozwolą nam utrzymać narzędzia w ruchu i rozwijać kolejne funkcje. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za małą darowiznę poprzez Buy Me a Coffee lub PayPal. Dziękujemy i życzymy owocnego dnia!Feedback

You like the tool and you want to leave some feedback? You can do it here:

BuyMeACoffee PayPal Donation


Tags


Converter CSV EDL JSON PDF SBV SRT TXT VTT XML Adobe Premiere Pro Apple Final Cut Pro X Avid Media Composer Avid Pro Tools DaVinci Resolve Frame.io