Generator miniatur


Załaduj, zmień rozmiar, dopasuj, wyrównaj i przekonwertuj dowolne zdjęcie (jpg, png, gif). Możesz także dodać letterbox, znaki wodne, obramowania lub inne nakładki jak logo kanału TV/produktu.


Rozdzielczość
Format wyjściowy
ThumbnailTags


Generators Image JPG/JPEG PNG Adobe After Effects